Studie: Přínosy e–commerce v ČR

Studie Asociace pro elektronickou komerci mapuje současný tuzemský e–commerce trh a jeho nejzásadnější přínosy pro českou ekonomiku.


1.1  Velikost sektoru e–commerce

E–commerce trh v oblasti prodeje zboží v ČR rostl v uplynulých letech meziročně nejméně o 15 %. V roce 2020 vlivem pandemie COVID–19 došlo ke skokové změně, když se prodeje zvýšily o 26 % oproti předchozímu období. V roce 2021 očekává APEK další růst opět minimálně o 15 %.

1.2  Vliv na maloobchod

Podíl e–commerce na českém maloobchodě významně rostl již před covidovou krizí. Podle odhadů APEK dosáhl v roce 2020 on–line prodej podílu na celkových obratech více než 16 %. Tento trend bude pokračovat i v dalších obdobích, během kterých bude pokračovat prolínání mezi internetovým a kamenným retailem.

1.3  Vliv na zaměstnanost

Počet zaměstnanců v českých e–shopech dosáhl na přelomu roku 2019 a 2020 cca 75 tisíc. Dalších až 30 tisíc získalo zaměstnání zprostředkovaně ve společnostech, které se podílí na fungování on–line trhu s prodejem zboží (logistika, marketing, finanční služby). Celkem tak internetové obchody přináší práci více než 100 000 zaměstnancům v ČR.

1.4  E–shopy v ČR

Spotřebitelé v ČR oceňují při on–line nákupech nejen nízké ceny, ale také úsporu času a snadnou dostupnost zboží. E–shopy tak nabízí zákazníkům oproti kamennému prodeji řadu zajímavých možností, a to jak v oblasti výhodnosti nákupů, tak i šíře nabídky.

1.5  Spotřebitelé – nakupování on–line

Dominance platby na dobírku je v ČR dávno minulostí. Důvěra v internetové obchody přinesla rozšíření on–line úhrad, a to především prostřednictvím debetní či kreditní karty. Nákup zaplacený kartou předem je tak v současné době standardem.

1.6  Vnímání ekologické stopy

Vnímání ekologické stopy on–line nakupování z pohledu spotřebitelů – tj. uhlíková stopa, příliš mnoho obalových materiálů, použití recyklovaných obalových materiálů jako zachráněné/vratné krabice a bublinkové fólie, papírové pásky místo plastových?


1.7  Zaměstnanost a mzdy: marketing, ICT a jiné pozice v e–commerce

Mzdy a jejich vývoj závisí na řadě faktorů. V uplynulých letech průběžně rostly, s dopady koronavirové krize lze však další vývoj jen stěží předpovídat.

Ti nejlepší z e–commerce na jednom místě

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace pro rozvoj elektronického obchodu v České republice.

Sdružuje více než 550 firem, podnikatelů a odborníků v e–commerce, jimž poskytuje podporu ve formě právní pomoci, vzdělávacích programů a organizaci komunitních eventů.

Členové APEK vytvářejí více než 70 % celkových obratů on–line prodeje zboží. Asociace současně reprezentuje celý segment e–commerce při komunikaci s médii
a státní správou.

Vzdělávání


Klademe velký důraz na rozvoj e–commerce formou vzdělávacích seminářů a workshopů, na nichž spolupracujeme s předními oborovými lektory.

Právní asistence


Našim partnerům pomáháme pravidelnými aktualitami ohledně legislativních změn nebo volným sdílením Vzorových obchodních podmínek pro začínající e-shopy.
 

Budování komunity


Organizací eventů a sdružováním našich členů dlouhodobě utváříme komunitu odborníků na elektronický obchod.
 

Státní správa


Jako zástupci významné části on–line prodejců reprezentujeme českou e–commerce při jednáních se státní správou. Podílíme se také na přípravách nové legislativy v ČR i EU jako součást nadnárodní asociace Ecommerce Europe.